Քամալյան Հայկ Արթուրի

Քամալյան Հայկ Արթուրի

Կրթությունը
2005 — 2009 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ
2009-2011Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Մաթեմատիկա, ինֆորմատիկա և ֆիզիկա
Մաթեմատիկա

Որակավորումը
մաթեմատիկայի և ինֆորմատիկայի մանկավարժության բակալավր
մաթեմատիկայի մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
02.09.2013

Լեզուներ
Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած չէ

Գիտական աստիճանը և կոչումը
ֆ.մ.գ.թ.29.09.2014