Սիմոնյան Աստղիկ Վահանի

Սիմոնյան Աստղիկ Վահանի

Կրթությունը
2007 — 2011 ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ
2011-2013  Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Անգլերեն լեզու
Անգլերեն լեզու և գրականություն

Որակավորումը
ուսուցիչ, մանկավարժության բակալավր
բանասիրության մագիստրոոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
02.09.2013

Լեզուներ
Ռուսերեն,անգլերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Առածները և ասացվածքները հին անգլերենում