Զաքարյան Մանվել Աշոտի

Զաքարյան Մանվել Աշոտի

Կրթությունը
1982-1989Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը
Մաթեմատիկա

Որակավորումը
մաթեմատիկոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ Իմ-ում
10.03.1997

Լեզուներ
Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը
Ամուսնացած է

Գիտական աստիճանը և կոչումը
ֆ.մ.գ.թ. 23.11.1999

Ատենախոսության թեման
Интегральное представление и двойственность в некоторых просвтранствах гармонических в шаре функции

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը
Комплексный и функциональный анализ, Теории операторов, Теоплиц, Гаснкел операторы