Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) ԵՊՀ ԻՄ ուսանողական գիտական ընկերությունը հրավիրում է ընդլայնված նիստ