Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) ՄՐՑՈՒՅԹՆԵՐ ՄԻՋՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆԱԳՐԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ