Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Ավարտական աշխատանքների պաշտպանությունը կիրառական արվեստի ֆակուլտետում