Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Կայացավ «ԲՈՒՀԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» խորագրով հանրապետական գիտագործնական կոնֆերանսը