Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Միջազգային գիտաժողով` «Առաջին աշխարհամարտը և հայ ժողովուրդը (պատմություն և արդիական խնդիրներ)»