Иджеванский филиал Ереванского государственного университета

(Հայերեն) Մասնաճյուղում ներկայացվեց “Երիտասարդությունը շարժման մեջ” ծրագիրը