Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Սայաթ-Նովայի ծննդյան 300-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողով

2012թ. նոյեմբերի 30-ին` ժամը 13:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դահլիճում տեղի կունենա Սայաթ-Նովայի ծննդյան 300-ամյակին նվիրված հոբելյանական գիտաժողով:


ԳԻՏԱԺՈՂՈՎԻ ԾՐԱԳԻՐԸ

ԲԱՑՄԱՆ ԽՈՍՔ`

                ԵՊՀ ԻՄ տնօրեն, պ.գ.թ., դոցենտ ՍԱՄՎԵԼ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ


ԶԵԿՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

  1. Աշուղական երգարվեստը և Սայաթ-Նովան, զեկ.` բ.գ.թ., դոցենտ ՎԱՉԱԳԱՆ ԱՎԱԳՅԱՆ
  2. Թիֆլիսի բարբառի և փոխառությունների գործածությունը Սայաթ-Նովայի հայերեն խաղերում, զեկ.`  բ.գ.թ., ասիստենտ ԼՈՒՍԻՆԵ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ
  3. Կնոջ արտաքինի պատկերումը Սայաթ-Նովայի քնարերգության մեջ, զեկ.` ՎԱՀԱՆ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ
  4. Սայաթ-Նովայի ստեղծագործությունը 20-րդ դարասկզբի արևելահայ քննադատության գնահատմամբ, զեկ.` ԱՐՄԻՆԵ ԱԴԱՄՅԱՆ


ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՄԱՍ


“ՍԱՅԱԹ-ՆՈՎԱ” ԳԵՂԱՐՎԵՍՏԱԿԱՆ ՖԻԼՄԻ ԴԻՏՈՒՄ