Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ժամանակացույցի փոփոխություն

2012-13 ուստարվա երկրորդ կիսամյակի երկրորդ լուծարքային շրջանի գրաֆիկով նախատեսված ս.թ. սեպտեմբերի 16-ի լուծարքները կանցկացվեն սեպտեմբերի 17-ին: