Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

ԿՐԹԱԹՈՇԱԿԱՅԻՆ ԾՐԱԳԻՐ (ՕՔՍՖՈՐԴԻ ՄԱԳՆԱ ԿԱՐՏԱ ՔՈԼԵՋ)


Օքսֆորդի Մագնա Կարտա քոլեջը հայտարարում է կրթաթոշակային ծրագրեր բարձրագույն և հետբուհական կրթություն ստանալու նպատակով:

ՀՀ քաղաքացիներին հատկացվելու է առավելագույնը 42 կրթաթոշակային տեղ /50-100%/: Ցանկացողները պետք է ներկայացնեն շարադրություն և անգլերեն լեզվի իմացության IELTS 5.5 և բարձր միավորներով համապատասխան տեղեկանք:
Առավել մանրամասն տեղեկատվություն կարելի է ստանալ այցելելով www.magnacartacollege.org կայքէջը: