Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Գծանկարի, գունանկարի ամբիոնի նիստ

Ա. Հ. Միրզոյան

 

Կիրառական արվեստի  ֆակուլտետի «Գծանկար, գունանկար»  ամբիոնի դասախոսներին հայտնում ենք, որ ս/թ սեպտեմբերի 12-ին ժամը 12:15  տեղի կունենա  ամբիոնի նիստ: