Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Զեկուցումներ կարդացին Բնական գիտությունների ֆակուլտետի ուսանողները

2015թ. ապրիլի 10-ին ԵՊՀ ԻՄ-ի բնական գիտությունների ֆակուլտետում «Նոր էլեկտրոնային տախոմետրեր, trimble m3» թեմայով զեկուցում կարդաց «Քարտեզագրություն և կադաստրային գործ» մասնագիտության առաջին կուրսի ուսանող Հակոբ Դավթյանը:

Նա ներկայացրեց «trimble m3» տախոմետրի ընդհանուր բնութագիրը և աշխատանքի կատարման սկզբունքը:

Ապրիլի 3-ին ‹‹Հեղուկների որոշ հատկություններ›› թեմայով զեկուցում կարդաց ԿՄ/Ֆ երրորդ կուրսի ուսանողուհի Սրբուհի Փարսադանյանը, որին զեկուցումը պատրաստելիս օժանդակել է Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ, ֆ.մ.գ.թ. Մ.Աթոյանը:

Սրբուհի Փարսադանյանը ներկայացրեց հեղուկների տեսակները, նրանց հատկությունները, հավասարակշռության պայմանները:

Զեկուցումներին ներկա էին ֆակուլտետի վարչական ու պրոֆեսորադասախոսական անձնակազմի ներկայացուցիչներ և ուսանողներ:

Թեմաները հետաքրքիր էին և բովանդակալից:

Ներկաները զեկուցողներին ուղղեցին հարցեր և ստացան լիարժեք պատասխաններ: