Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Ուսանողական սպորտլանդիա` նվիրված Կանանց միջազգային օրվան

2014թ. մարտի 5-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մարզադահլիճում կայացավ ուսանողական սպորտլանդիա, որը նվիրված էր Կանանց միջազգային օրվան:

Սպորտլանդիային մասնակցում էր 8 թիմ:

Խաղերն ընթացան համառ պայքարում:

Կիսաեզրափակիչ դուրս եկան «Կիրառական արվեստ I», «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա I», «Անգլերեն լեզու և գրականություն I», « Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա II» թիմերը:

1-ին տեղը գրավեց «Անգլերեն լեզու և գրականություն I» թիմը, որը տնօրենության կողմից պարգևատրվեց պատվոգրով և հուշանվերով:

2-րդ տեղը գրավեց «Ինֆորմատիկա և կիրառական մաթեմատիկա I» թիմը, իսկ 3-րդ տեղը՝ «Կիրառական արվեստ I» թիմը, որոնք պարգևատրվեցին պատվոգրերով: