Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Արտակարգ իրավիճակների մարմնակրթության և սպորտի