Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Սպորտլանդիայի մասնաճյուղային առաջնություն

2014թ. սեպտեմբերի 27-ին` ժամը 16:00-ին, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում տեղի կունենա սպորտլանդիայի մասնաճյուղային առաջնություն` նվիրված ՀՀ անկախության 23-րդ տարելիցին:

Մասնակցել ցանկացող ուսանողները մինչև սեպտեմբերի 26-ը կարող են դիմել մասնաճյուղի արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոնի վարիչ Վ.Պողոսյանին կամ ուսանողական խորհրդի նախագահ Ռազմիկ Հովսեփյանին: