Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կանանց տոնին նվիրված սպորտլանդիայի մասնաճյուղային առաջնություն

2015թ. մարտի 5-ին ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի մարզադահլիճում տեղի կունենա Կանանց տոնին նվիրված սպորտլանդիայի մասնաճյուղային առաջնություն:

Սպորտլանդիային կարող են մասնակցել ԵՊՀ ԻՄ-ի տարբեր ֆակուլտետների ուսանողուհիներ` մինչև մարտի 4-ը դիմելով Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոն: