Երևանի պետական համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ

Կանանց տոնին նվիրված սպորտլանդիա

Սպորտլանդիա

2016թ. մարտի 17-ին՝ ժամը 15:00-ին, ԵՊՀ ԻՄ-ի մարզադահլիճում տեղի կունենա Կանանց տոնին նվիրված մասնաճյուղային սպորտլանդիա, որին կարող են մասնակցել I-IV կուրսերի բոլոր ուսանողուհիները:

Մասնակցել ցանկացողները մինչև մարտի 16-ը դիմեն Արտակարգ իրավիճակների, մարմնակրթության և սպորտի ամբիոն: