Աբրահամյան Սոնիկ Սուրիկի

Աբրահամյան Սոնիկ Սուրիկի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Անգլերեն լեզվի և գականության ամբիոնի դասախոս

Կրթությունը

1982-1987թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Ռոմանագերմանական լեզուներ և գրականություն

Որակավորումը

Բանասեր, ուսուցիչ,թարգմանիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

01.09.2010թ.

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Քերականական համեմատություն

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած Է