Ադամյան Արման Արգամի

Ադամյան Արման Արգամի

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ  ԱՐՎԵՍՏԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Կիրառական արվեստի ֆակուլտետի դասախոս

Կրթությունը

1999-2004թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնագիտական գործունեությունը

«Տավուշնախագիծ» ՍՊԸ, գլխավոր մասնագետ

Լեզուներ

Ռուսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած