Ադամյան Արմինե Արգամի

Ադամյան Արմինե Արգամի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց լեզվի և  գրականության ամբիոնի դասախոս

Կրթություն

1997-2001 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ, հայոց լեզվի և գրականության բաժին

2001-2003 թթ. ԵՊՀ հայ բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

2004 թ. ԵՊՀ հայ դասական գրականության ամբիոնի հայցորդ

Մասնագիտական գործունեություն

2014թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է