Աղբալյան Մանե Թոռնիկի

Աղբալյան Մանե Թոռնիկի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս

Կրթությունը

2005-2009թթ.  բակալավրիատ, Բրյուսովի անվան  պետական լեզվաբանական համալսարան,     Օտար լեզուների ֆակուլտետ  (ֆրանսերեն և անգլերեն լեզուներ)

2009-2011թթ.  մագիստրատուրա, Բրյուսովի անվան  պետական լեզվաբանական համալսարան, Եվրոպագիտության ֆակուլտետ

Մասնագիտական  գործունեություն

2012թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի  հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի

օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

2011թ.  Լեզուների կենտրոն, ֆրանսերեն լեզվի դասավանդող

Լեզուներ

Հայերեն,  ռուսերեն,  ֆրանսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է