Ալավերդյան Սլավիկ Սամվելի

Ալավերդյան Սլավիկ Սամվելի

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դասախոս

 Կրթություն

2009-2013թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Կիրառական մաթեմատիկա և ֆիզիկա, բակալավրիատ

2013-2015թթ. ԵՊՀ Մաթեմատիկայի և մեխանիկայի ֆակուլտետ, Օպտիմալ կառավարման տեսության և մոտավոր մեթոդների ամբիոն, մագիստրատուրա

Որակավորումը

Մաթեմատիկայի մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄ–ում

02.03.-14.07.2015թ., 01.09.2017թ.-ից

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած չէ