Ալեքսանյան Վարդան Արամայիսի

Ալեքսանյան Վարդան Արամայիսի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դոցենտ

Վարդան Արամայիսի Ալեքսանյան

Կրթություն

1985-1992թթ.  Երևանի պետական համալսարան

1992-1995թթ. ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճանը

2000թ. պատմական գիտությունների թեկնածու

Կոչումը

2017թ. դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն

1999-2002թթ. ՀՀ ԳԱԱ պատմության ինստիտուտ, գիտաշխատող

2001-2003թթ. Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի ասիստենտ

2003-2016թթ. Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի դեկան, դոցենտ

2016թ.    Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դոցենտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուասնացած է