Ամիրաղյան Թինա Մարտունի

Ամիրաղյան Թինա Մարտունի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս

 Կրթություն

2007-2011թթ. բակալավրիատ, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, ՀԳ ֆակուլտետ, ֆրանսերեն լեզու և գրականություն

2011-2013 թթ. մագիստրատուրա, ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ֆրանսերեն  բանասիրության բաժին

Մասնագիտական գործունեություն

2014թ.  , ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի

 օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է