Ամիրխանյան Արտակ Արմենակի

Ամիրխանյան Արտակ Արմենակի

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

2005-2009թթ. Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, բակալավրիատ

2009-2011թթ. Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, մագիստրատուրա

2011-2014թթ. Երևանի ճարտարապետության և շինարարության պետական համալսարան, ասպիրանտուրա

Գիտական աստիճանը

2015թ. տեխնիկական գիտությունների թեկնածու

Աշխատանքային գործունեությունը

2009-2012թթ. «Գյումրի-Գարեջուր» ՍՊԸ, հաշվապահ

2012-2013թթ. «ԷՄ ԷՍ ԷՆ Թրեյդինգ» ՍՊԸ, գլխավոր հաշվապահի օգնական

2013թ. առ այսօր «ԱՐՄԲԻԸՐ» ՍՊԸ, գլխավոր հաշվապահի օգնական

2014թ. առ այսօր «ԷՄ ԷՍ ԷՆ Թրեյդինգ» ՍՊԸ, ֆինանսական բաժնի տնօրեն

2016թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի բնական գիտությունների ֆակուլտետի ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է