Ամիրյան Անաիդ Արամայիսի

Ամիրյան Անաիդ Արամայիսի

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի ասիստենտ

 Կրթությունը

1987-1992 թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Կենսաբանություն

Որակավորումը

Կենսաքիմիա, կենսաբանության ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

02.10.1999թ.

Լեզուներ

Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Սնկաբանություն, Ֆիտոպաթոլոգիա