Անանյան Գարուշ Գուրգենի

Անանյան Գարուշ Գուրգենի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կրթություն

1959-1964թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտական գործունեություն

1996-2000թթ. Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի դասախոս

2000թ.-2014թթ. Պատմության և քաղաքագիտության ամբիոնի ասիստենտ

2014թ. Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է