Անտոնյան Զարուհի Հենրիկի

Անտոնյան Զարուհի Հենրիկի

ՀՈւՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈւԹՅՈւՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈւԼՏԵՏ

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

1983-1988թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության

 ֆակուլտետ, անգլիական բաժին

Մասնագիտական գործունեությունը

1992 թ. մինչ այսօր ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի անգլիական բանասիրության ամբիոնի ասիստենտ

Լեզուներ

Անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած