Առաքելյան Աննա Դավիթի

Առաքելյան

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն

1998-2003թթ      Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի հոգեբանության և սոցիալական  մանկավարժության ֆակուլտետ, հոգեբան-մանկավարժ, իրավաբանական հոգեբանի որակավորում

2006-2011թթ       Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի հայցորդ 

2014 մարտ-2015 մարտ   Сертификационный обучающий Базовый курс по Позитивной Психотерапии под эгидой Висбаденской Академии, «Basic Consultant of Positive Psychotherapy» 

Գիտական աստիճան

Հոգեբանական գիտությունների թեկնածու (թեմա՝ «Հիմնային պահանջմունքների և անձնային հատկությունների համահարաբերակցման առանձնահատկությունները (Մանկավարժական Բուհ-ի ուսանողների օրինակով)»:

Աշխատանքային փորձ

2006-2013 թթ.   Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Հոգեբանության տեսության և պատմության    ամբիոնի դասախոս:

2013- 2015թթ.     Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի  Ուրարտու Համալսարան՝ Հոգեբանության ամբիոնի դասախոս:

2013 -2014թթ.    «ԱՃ» անձի և բիզնեսի զարգացման կենտրոն՝  «Նպատակադրում և պահանջմունքներ» անձնային աճի  հեղինակային թրեյնինգի վարող:

2015թ. փետրվար -2018թ. փետրվար    Եվրասիա Միջազգային Համալսարան՝ դասախոս:

2015-2016 թթ.  Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի Զարգացման և կիրառական հոգեբանության ամբիոն՝  դասախոս:

2016 թ-ից  առ  այսօր Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ-ի  Կիրառական հոգեբանության ամբիոն՝  դասախոս:

2017թ.  սեպտեմբերի 11-25 «Կենդոյի ազգային ասոցիացիա» ՀԿ-ի և ԱՄՆ դեսպանատան աջակցությամբ կրթության հատուկ պայմանների կարիքներ ունեցող 15-17 տ. երեխաների հետ իրականացրած «Սպորտը յուրաքանչյուրի համար» դրամաշնորհային ծրագրի հոգեբան:

2018թ-ի սեպտեմբեր- Երևանի Պետական Համալսարանի Իջևանի մասնաճյուղ՝ Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի ասիստենտ:

2018թ-ի հոկտեմբեր -թրեյնինգավար Կանա հոգեբանական կենտրոն, «Արտ-թերապևտիկ աշխատանքներ դեռահասների հետ»,  «Անձնային աճի թրեյնինգ արտ-թերապիայի մեթոդով» թրեյնինգների հեղինակ և վարող:

Լեզուներ`  հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն