Ասատրյան Սամվել Միսակի

Рисунок4

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն
2013-2014թթ.՝ ՀՀ ՄԿՈԱԱԿ-ի (Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն) վերապատրաստման դասընթացներ, կրթության որակի աջակից

2006-2009թթ.՝ Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ասպիրանտուրան ԺԳ.00.02 «Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ըստ բնագավառների/ մասնագիտությամբ:

2001-2006թթ.՝ Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմաթ ֆակուլտետի տեխնոլոգիա և ձեռնարկչություն բաժինը /գերազանցության դիպլոմ` AD # 036871, տրված 2006թ. հունիսի 15-ին, ք. Գյումրի, գրանցման #256/

 Գիտական աստճան, կոչում

Մանկավարժական գիտությունների թեկնածու, «Ուսուցման նոր տեխնոլոգիաների կիրառումը մանկավարժական բուհի տեխնիկական առարկաների դասավանդման գործընթացում», ԺԳ.00.02-«Դասավանդման և դաստիարակության մեթոդիկա /ընդհանուր տեխնիկական առարկաներ/ մասնագիտությամբ, 2009թ., մանկավարժություն 020

դոցենտ, 2013 թ.

 Աշխատանքային փորձ

2015թ. ցայսօր – Երևանի պետական համալսարանի մանկավարժության ամբիոն, դասախոս, դոցենտ

2014թ. ցայսօր – Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ, Ինֆորմատիկայի և դրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնի դասախոս, դոցենտ

2012- 2014թթ. – Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի ֆիզմաթ ֆակուլտետի որակի ապահովման ֆակուլտետային հանձնաժողովի պատասխանատու

2012-2013թթ.- Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի գիտական խորհրդի քարտուղար

2010-2012թթ. – «Հայկական Կարիտաս» ԲՀԿ-ի «Փոքրիկ Իշխան» երեխաների սոցիալական կենտրոնում ՏՏ պատասխանատու

2009-2014թթ. – Գյումրիի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական մանկավարժական ինստիտուտի «Ինֆորմատիկայի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի» ամբիոնում որպես դասախոս

2002-2004թթ. – Շիրակի մարզի Քեթի գյուղի միջնակարգ դպրոցում որպես ինֆորմատիկայի ուսուցիչ

2001-2003թթ.- Գյումրիի Տիրամայր Հայսատանի Կուսաստանում որպես համակարգչի մասնագետ

1998-2000թթ.- Գյումրիի թիվ 20 դպրոցում որպես ուսուցչի օգնական

 Լեզուներ՝ հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն