Աթոյան Մհեր Սերգեյի

Mher-Atoyan-Sergeyi

Աթոյան Մհեր Սերգեյի

Բնական գիտությունների ֆակուլտետ

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կրթությունը

1993-1999թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնագիտությունը

Ֆիզիկա

Որակավորումը

Ֆիզիկայի բակալավր, ուսուցիչ

1999-2001թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Ֆիզիկա

ֆիզիկայի մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

01.09.2005թ.

Գիտական աստիճանը

2005թ. ֆ.մ.գ.թ.

Գիտական կոչումը

2018թ. դոցենտ

Ատենախոսության թեման

Քվանտային կիսահաղորդչային կառուցվածքներում

միջգոտիական օպտիկական կլանման տեսական

ուսումնասիրությունը

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Նանոհամակարգերի ֆիզիկա, կիսահաղորդիչների ֆիզիկա, պինդ մարմնի ֆիզիկա

Մասնագիտական անդամակցությունը

ԵՊՀ ԻՄ գիտական խորհրդի անդամ

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է