Ավագիմյան Հայկ Ռոդիկի

Ավագիմյան Հայկ Ռոդիկի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ

 Կրթությունը

1988-1993թթ. ՎՊՄԻ հայոց լեզվի և գրականության բաժին    

Մասնագիտությունը

Հայոց լեզու և գրականություն

Որակավորումը

Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Գիտական աստիճանը

2009թ. հոգեբանական գիտությունների թեկնածու

Կոչումը

2010թ. դոցենտ

Մասնագիտական գործունեություն

2002թ. մինչ օրս ՎՊՀ հոգեբանության և սոցիոլոգիայի ամբիոնի դոցենտ

2010թ. մինչ օրս ԵՊՀ ԻՄ մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոնի դոցենտ

Լեզուների իմացությունը

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է