Ավագյան Անի Մովսեսի

Ավագյան

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Կրթություն                                                                            

2013 Հոգեբանական գիտությունների թեկնածուի   գիտական աստիճան ՀՀ Բարձրագույն որակավորման հանձնաժողովի Փիլիսոփայություն և հոգեբանություն- 064 մասնագիտական խորհրդի որոշմամբ

2005 – 2007   Երևանի պետական համալսարանի Սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ. Սոցիալական աշխատողի որակավորում

1997 – 2001 Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ. Ն/Դ մանկավարժության և հոգեբանության ֆակուլտետ Հոգեբան-մանկավարժի  որակավորում

Աշխատանքային գործունեությունը

2016թ.-ից  մինչ  օրս ‹‹Ծաղկոց-պարտեզ›› մանկական զարգացման կենտրոնի հիմնադիր-տնօրեն

2018թ.-ից  մինչ  օրս ‹‹Լիարժեք կյանք››    հասարակական կազմակերպության ԱՀԿ ՖՄԴ ԵԵ հիման վրա իրականացվող <<Խոսենք նույն լեզվով>> ծրագրի   դասընթացավար

2016-2018թ.թ. ‹‹Լիարժեք կյանք››    հասարակական կազմակերպության  հոգեբան

2014 – 2016թ.թ.  Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի դասախոս

2010- 2018 թ.թ. ‹‹Dasaran››  կրթական ծրագրի առցանց հոգեբան

2007-2013թ.թ. Խ. Աբովյանի անվան ՀՊՄՀ Հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի դասախոս         

2008-2009թ.թ. Երևանի Հր. Աճառյան համալսարանի Հոգեբանության և մանկավարժության ամբիոնի դասախոս

2006-2007թ.թ. Ամերիկայի հայ օգնության ֆոնդի ԵԸԿԿ «Խնամատար ընտանիքի ծառայություն» ծրագրի պատասխանատու

2005-2006թ.թ. Ամերիկայի հայ օգնության ֆոնդի ԵԸԿԿ «Խնամատար ընտանիքի ծառայություն» ծրագրի վերապատրաստող-ուսուցանող մասնագետ

2001-2005թ.թ. Վորդ Վիժն միջազգային բարեգործական կազմակերպության Հայաստանի մասնաճյուղի Երեխաների պաշտպանության ծրագրերի հոգեբան

2001-2003թ.թ. Երևանի կենտրոն համայնքի թիվ 131 մսուր-մանկապարտեզի հոգեբան

Վերապատրաստման դասընթացներ

2017 (06-11 փետրվար) <<HEART թերապիա և կրթություն արվեստի միջոցով>> արտթերապևտիկ թրեյնինգ

2013(01-16 հունիս) ‹‹Կոգնիտիվ մոդելավորում. երեք տեխնիկա Կոգնիտիվ կոնցեպտուալ թերապիայից›› գործնական դասընթաց

2007(23-27 ապրիլ)«Երեխաների պաշտպանության համակարգը» թեմայով դասընթացի նախապատրաստում ԵՊՀ պատվերով – EVC, ՀՕՖ, ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարություն

2006 (14-28 օգոստոս)«Խնամատար ընտանիքի ծառայության ներդնումը և   զարգացումը» EVC, ՀՕՖ, ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական ապահովության նախարարություն

2005  (7-13 նոյեմբեր) «Ինտեգրատիվ սոցիալական ծառայություններ» EVC – ՀՕՖ, Երևան

2004 (5 հոկ.-30 նոյ.) «Երեխաների պաշտպանություն. ՄԻջմասնագիտական մոտեցման հիմունքներ «Վորլդ Վիժն Հայաստան, Երևան

 2004 (հոկտեմբեր) «Օգնություն աուտիզմով երեխաներին», ԱրԲԵՍ առողջության կենտրոն, Երևան

2004 (մայիս)«Շտկողական աշխատանքը աուտիզմով երեխաների հետ», ԱրԲԵՍ առողջության կենտրոն, Երևան

2003 (հունիս) «Ներառական ուսուցման կազմակերպումը դպրոցներում», «Հույսի  կամուրջ» կազմակերպություն, Երևան

2001(օգոստոս)  Հոգեբանների վերապատրաստման դասընթաց, Կրթական բարեփոխումների կենտրոն – «Զանգակ-97» գիտաուսումնական կենտրոն, Երևան

2001 (հուլիս) «Ներառական ուսուցման զարգացումը», ՄԱԿ-ի Մանկական Հիմնադրամ – Վորդ Վիժն Հայաստան, Երևան

Ամուսնացած է, ունի երկու երեխա: