Ավետիսյան Գայանե Հրաչիկի

Ավետիսյան Գայանե Հրաչիկի

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

1990-1995թթ. Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ

Մասնագիտությունը

Հաշվապահական հաշվառում, վերահսկողություն և տնտեսական գործունեություն

Որակավորումը

Տնտեսագետ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

15.10.1996թ.

Գիտական աստիճանը

2005թ. տնտ.գ. թ.

Ատենախոսության թեման                                     

Արտադրական ծախսերի հաշվառման  հիմնախնդիրները, ՀՀ փայտամշակման

կազմակերպություններ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Կրթության որակի ապահովման կառավարում

Լեզուներ

Ռուսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է