Ավետիսյան Գայանե Հրաչիկի

3

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏԻ ԴԵԿԱՆԻ Ժ/Պ, ԴՈՑԵՆՏ

Ավետիսյան Գայանե Հրաչիկի

Կրթությունը

1990-1995թթ. Երևանի Ժողովրդական տնտեսության ինստիտուտ

Մասնագիտությունը

Հաշվապահական հաշվառում, վերահսկողություն և տնտեսական գործունեություն

Որակավորումը

Տնտեսագետ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

15.10.1996թ.

Գիտական աստիճանը

2005թ տնտ.գ. թ..

Ատենախոսության թեման                                     

Արտադրական ծախսերի հաշվառման

հիմնախնդիրները , ՀՀ փայտամշակման

կազմակերպություններ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Կրթության որակի ապահովման կառավարում

Լեզուներ

Ռուսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է