Այդինյան Անժելա ժորայի

Այդինյան Անժելա ժորայի

 ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 Ռուսաց լեզվի և գրականության սեկցիայի պատասխանատու, ասիստենտ

 Կրթություն

1987-1992թթ. Երևանի Վ. Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական

մանկավարժական ինստիտուտ, ռուսաց լեզվի  բաժին  

Գիտական աստիճանը

2015թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեություն

1992թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի  

օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

2015թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի 

օտար լեզուների ամբիոնի ասիստենտ

 Լեզուներ

Հայերեն,  ռուսերեն, ֆրանսերեն(բառարանով)

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է