Այվազյան Նելլի Արմենի

Այվազյան Նելլի Արմենի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս

Կրթությունը

2010-2014թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, բակալավրիատ

2014-2016թթ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, մագիստրատուրա

2016թ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, ասպիրանտ

Մասնագիտական գործունեությունը

2016թ. ԵՊՀ, Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետի թարգմանչական տեսության  և պրակտիկայի ամբիոնի ավագ գործավար

2017թ. Երևանի «Ակադեմիական ավագ դպրոց» ֆրանսերենի ուսուցչուհի

Լեզուներ

Ֆրանսերեն, անգլերեն,  ռուսերեն, լատիներեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած չէ