Ազատյան Արա Կամոյի

Ara Azatyan1

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս

Կրթություն

2007-2011թթ. ԵՊՀ ԻՄ հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ

2011-2013 ԵՊՀ պատմության ֆակուլտետ

2014 թվականից ԳԱԱ պատմության ինստիտուտի հայցորդ

Մասնագիտական գործունեություն

2014թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի հայոց պատմության և հասարակագիտության ամբիոնի դասախոս

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուցնացած չէ