Բագամյան Տիգրան Վարդանի

Բագամյան Տիգրան Վարդանի

Կիրառական արվեսի ֆակուլտետ

Գծանկարի, գունանկարի և քանդակի ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

2000-2006 թթ. Երևանի պետական գեղարվեստի ակադեմիա

Մասնագիտությունը

Քանդակագործություն

Որակավորումը

Նկարիչ-քանդակագործի, մանկավարժի

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

01.09.2016թ.

Լեզուներ

Ռուսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է