Բագումյան  Լուսինե Արտաշեսի

Բագումյան  Լուսինե Արտաշեսի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս

 Կրթություն

2002-2006թթ.  բակալավրիատ, ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, թարգմանչական գործ, անգլերեն լեզու մասնագիտություն

2006-2008թթ.  մագիստրատուրա, ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, թարգմանչական գործ, անգլերեն լեզու մասնագիտություն

20011թ.  հայցորդ, ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ,  թարգմանության տեսության և պրակտիկայի ամբիոն

2014-2015. թարգմանչի որակավորում, Հայաստանի  ամերիկյան համալսարան, հումանիտար և հասարակական գիտությունների ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն

2008թ. Տոռա ուսումնական կենտրոն, անգլերենի ուսուցչուհի

2009թ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, թարգմանության տեսություն և պրակտիկայի ամբիոն դասախոս

2015թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի  օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Լեզուներ

Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած չէ