Բեգինյան Լիաննա Գրիշայի

Բեգինյան Լիաննա Գրիշայի

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Տուրիզմի կառավարման և մշակութաբանության ամբիոնի ասիստենտ

Բեգինյան Լիաննա Գրիշայի

Կրթությունը

1998-2002 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ

Մասնագիտությունը

Պատմություն

Որակավորումը                                                        

Պատմության մանկավարժության բակալավր

2002-2004 թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Պատմություն

Որակավորումը                                                        

Պատմության մագիստրոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

15.04.2015թ.

Գիտական աստիճանը

2015թ. պատմ.գ.թ.

Լեզուներ

Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է