Չիբուխչյան Դոնարա Լևոնի

Չիբուխչյան Դոնարա Լևոնի

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՐՎԵՍՏԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ասիստենտ  / Դեկորատիվ կ/ա և դիզայնի ամբիոն

Կրթություն

1995-2000 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Կիրառական արվեստի ֆակուլտետ

Անդամակցությունը

2011 թ. ՀՀ Նկարիչների միության անդամ

Մասնագիտական գործունեությունը

1998-2000 թթ. Իջևանի երաժշտական դպրոց

2000-2006 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Կիրառական արվեստի

Ֆակուլտետի ուս. վարպետ

2006-2010 թթ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Կիրառական արվեստի

ֆակուլտետի դասախոս

2011 թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի Կիրառական արվեստի

Ֆակուլտետի ասիստենտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն