Ցուցուլյան Արտակ Վոլոդյայի

1 (2)

Ընդհանուր մաթեմատիկայի և բնագիտության ամբիոնի դոցենտ

Կրթությունը

1992-1997 թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը

Մաթեմատիկա

Որակավորումը

Մաթեմատիկոս

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

01.03.1998թ.

Գիտական աստիճանը

2002թ. ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

Կոչումը

2017թ. դոցենտ

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Մասնակի ածանցյալներով դիֆերենցիալ հավասարումներ

Լեզուներ

Ռուսերեն, անգլերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է