Դարբինյան Կարապետ Սուրենի

Դարբինյան Կարապետ Սուրենի

ԲՆԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 Ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոնի դոցենտ

 Կրթություն

1974-1979 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ

1991-1995 թթ. ԵՊՀ «Հաշվողական մեքենաների համակարգերի և ցանցերի

մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովում» մասնագիտությամբ հայցորդ

1996 թ. ֆ.մ.գ.թ., ՀՀԱԱ Ինֆորմատիկայի և ավտոմատացման պրոբլեմների ինստիտուտ

Մասնագիտական գործունեություն

1979-1982 թթ. ԵՊՀ կիրառական մաթեմատիկայի ֆակուլտետ, տեսական կիբեռնետիկայի լաբորատորիա – ծրագրավորող

1982-2000 թթ. ԵՊՀ ալգորիթմական լեզուների ամբիոն, ասիստենտ

1996-2001 թթ. ԵՊՀ համակարգչային կենտրոն, սեկտորի վարիչ

2000 թ. ԵՊՀ ծրագրավորման և ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների ամբիոն, դոցենտ

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, գերմաներեն