Դավթյան Նունե Արտավազդի

Դավթյան Նունե Արտավազդի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ   ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ֆրանսերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

1980-1984թթ. Ստեփանակերտի մանկավարժական ինստիտուտ

Մասնագիտությունը

Մանկավարժություն, տարրական դասարանների մեթոդիկա

Որակավորումը

Տարրական դասարանների դասատու

986-1991թթ. Երևանի պետական համալսարան

Մասնագիտությունը                                                 

Հայոց լեզու և գրականություն

Որակավորումը                                                        

Հայոց լեզվի և գրականության ուսուցիչ

Աշխատանքային գործունեությունը ԵՊՀ ԻՄում

01.01.1992թ.

Գիտական աստիճանը

2008թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Ատենախոսության թեման                                     

Պ. Սևակի գրականագիտական հայացքները

Գիտական հետազոտությունների շրջանակը

Համաշխարհային գրականությունը և հումանիզմը

Լեզուներ

Ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած չէ