Եգանյան Արփինե Բաբկենի

Եգանյան Արփինե Բաբկենի

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ընդհանուր տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս

 Կրթություն

2008-2012թթ. բակալավրիատ, ԵՊՀ ԻՄ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

2012-2014թթ. մագիստրատուրա, ԵՊՀ, Տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Մասնագիտական գործունեություն

2016թ.   ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, դասախոս

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի շրջանավարտների և կարիերայի

կենտրոնի   աշխատանքների   համակարգող

Լեզուների իմացություն

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն, անգլերեն

Համակարգչային իմացություն

 Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint), ՀԾ,  LS, Eviews

Ընտանեկան դրությունը

Ամուցնացած չէ