Եղիազարյան Սվետլանա Զավենի

Եղիազարյան Սվետլանա Զավենի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Ռուսաց լեզվի և գրականության սեկցիայի դասախոս

Կրթություն

1984-1990թթ. Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների պետական մանկավարժական ինստիտուտ,  ռուսաց լեզվի  բաժին  

Մասնագիտական գործունեություն          

1999-2002թթ. դասախոս, Երևանի հիդրոմելիորատիվ  հենակետային պետական քոլեջի Իջևանի մասնաճյուղ /համատեղություն/

1988-2006թթ. ռուսաց լեզվի  ուսուցչուհի,  Իջևանի թիվ 1 միջնակարգ դպրոց

2005թ.  դասախոս, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ, Հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետ,   օտար լեզուների ամբիոն

Լեզուներ

Հայերեն, ռուսերեն, ֆրանսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է