Էվինյան Սեդա Սերգեյի

Էվինյան Սեդա Սերգեյի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի դասախոս

Կրթություն

1970-1974թթ.  Երևանի Վ.Բրյուսովի անվան ռուսաց և օտար լեզուների    

պետական մանկավարժական ինստիտուտ,  անգլերենի բաժին  

Մասնագիտական գործունեություն

1974-1978թթ. Իջևանի շրջանի գ. Խաշթառակի միջնակարգ դպրոց, անգլերենի  ուսուցչուհի 

1977-1992թթ. Իջևանի թիվ 2 միջնակարգ դպրոց, անգլերենի  ուսուցչուհի 

1988-1992թթ. Իջևանի ազգային վարժարան, անգլերենի  ուսուցչուհի

1992թ. ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի

օտար լեզուների ամբիոնի դասախոս

Լեզուներ

Հայերեն, անգլերեն, ռուսերեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է