Գասպարյան Նարինե Ալբերտի

Գասպարյան Նարինե Ալբերտի

ՀՈՒՄԱՆԻՏԱՐ   ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ   ՖԱԿՈՒԼՏԵՏ

 Անգլերեն լեզվի և գրականության ամբիոնի ասիստենտ

Կրթությունը

1982-1987թթ.  ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բաժին

Գիտական աստիճանը

2014թ. բանասիրական գիտությունների թեկնածու

Մասնագիտական գործունեություն

1992-1994թթ. Երևանի թիվ 124 միջնակարգ դպրոց, անգլերենի ուսուցչուհի

1994-1998թթ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ, անգլիական բանասիրության ամբիոնի լաբորանտ

1998թ. ԵՊՀ Ռոմանագերմանական բանասիրության ֆակուլտետ,

անգլիական բանասիրության ամբիոնի դասախոս

2015թ. ԵՊՀ  Իջևանի մասնաճյուղի հումանիտար գիտությունների ֆակուլտետի

օտար լեզուների ամբիոնի ասիստենտ

Լեզուներ
Անգլերեն, ռուսերեն, գերմաներեն

Ընտանեկան դրությունը

Ամուսնացած է